top of page

TUOTE-EHDOT

​AUKIOLO

 • Kuntosali on avoinna ainakin huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin ja mahdollisuuksien mukaan pidempään.

 • Sääolosuhteiden ollessa poikkeuksellisen huonot (voimakas vesisade, lumisade, ukkonen) henkilökunnalla on oikeus pitää sali suljettuna.

 • Tiedotamme poikkeuksista www-sivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme (Facebook ja Instagram).

 

ASIAKKUUS JA TUOTTEET

 • Asiakkaan tulee noudattaa kuntosalin järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

 • Asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias. 15-17-vuotiaat voivat harjoitella vanhempien luvalla.

 • Asiakkaan terveydelliseen tilaan liittyen:

  • Asiakkaalla ei tule olla ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa.

  • Asiakkaan tulee konsultoida lääkäriä ennen harjoittelun aloittamista, mikäli hän sairastaa perussairauksia tai hänellä on säännöllinen lääkitys, jotka voivat vaarantaa harjoittelun.

  • Asiakkaan tulee ottaa huomioon lääkärin ohjeet harjoittelussaan.

  • Asiakkaan tulee keskeyttää harjoittelu, mikäli hän kokee harjoitteluun kuulumatonta kipua/huonovointisuutta.

  • Ulkokuntosalilla esteettömyyttä ei voida taata, joten suosituksena on, että liikkumisen apuvälineitä käyttävällä henkilöllä on aina mukana kuntosalilla henkilökohtainen avustaja.

 • Kaikki kuntosalin aikaperusteiset kortit (viikko-, kuukausi- ja kausikortit) ovat henkilökohtaisia, eikä kulkutunnisteita saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 • Treenikorttien voimassaolo on rajattu kullekin toimintakaudelle, ts. ostetut kausi- tai sarjakortit ovat voimassa vain ostovuonna.

 • Luonnonvoimalla on oikeus peruuttaa virheellisellä hinnalla suoritetut kauppatapahtumat. Tässä tapauksessa Luonnonvoima palauttaa täyden kauppasumman ostajalle.

 • Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita kuntosalilla.

HENKILÖTIEDOT, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

 • Asiakas hyväksyy, että Luonnonvoima rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, maksutiedot ja vastaavia tietoja) ja asiakkaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin.

 • Asiakkaan on ilmoitettava Luonnonvoimalle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta.

 • Luonnonvoima ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

 • Tilaamalla Luonnonvoiman tarjoaman tuotteen tai palvelun, asiakas hyväksyy sen, että Luonnonvoima voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä Luonnonvoimaan. Asiakas ei voi kieltäytyä vastaanottamasta viestintää, joka liittyy voimassaolevien korttien muutoksiin.

 

MUUTA

 • Kuntosalilla on ympärivuorokautinen tallentava kameravalvonta, joka toteutetaan ja siihen liittyviä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 • Kuntosalin aukioloajat ilmoitetaan Luonnonvoiman www-sivujen etusivulla (www.luonnonvoima.fit). Hälytysjärjestelmät menevät päälle kuntosalin ollessa tyhjä sekä aukioloaikojen ulkopuolella.

 • Luonnonvoima varaa itselleen oikeuden muuttaa tuote-ehtoja. Muutoksista tiedotetaan yleisiä viestintäkanavia hyödyntäen.

bottom of page